Resultaten laden ...

Met welke belastingen krijg ik te maken in commercieel vastgoed?

26 sep 2019 - door Bedrijfspand.com

Met welke belastingen krijg ik te maken in commercieel vastgoed?

Als u als ondernemer of belegger actief bent in de wereld van vastgoed, krijgt u met uiteenlopende soorten belastingen te maken. Met welk soort belastingen moet u als vastgoedondernemer, bijvoorbeeld als u panden bezit en/of deze verhuurt, allemaal rekening houden? Letterlijk, welteverstaan?

Onroerende zaak belasting (OZB)
Wanneer u eigenaar bent van een onroerende zaak, denk aan een woning, bedrijfspand of andere ruimte, bent u verplicht daarover belasting af te dragen aan de gemeente. Er zijn vooral twee factoren die de hoogte van deze belastingsom bepalen, namelijk de WOZ-waarde van het pand en het OZB tarief dat binnen uw gemeente gehanteerd wordt. Dit tarief kan per gemeente verschillen. De rekensom om de Onroerende zaak-belasting uit te rekenen is: het OZB tarief vermenigvuldigen met de WOZ-waarde en de uitkomst delen door 100. De WOZ-hoogte wordt elk jaar door de gemeente bepaald. Dit bedrag staat voor de woningwaarde die uw pand of woning heeft als u het op dat moment zou doorverkopen. Als uitgangsdatum voor het WOZ-bedrag wordt altijd de datum 1 januari genomen van een nieuw jaar, waarin die waarde dus geldt.

Bruto toegevoegde waarde (BTW)
Bij de aankoop of verkoop van panden krijg je als vastgoedhandelaar te maken met diverse BTW tarieven die voor onroerend goed gelden. Het is daarom aan te raden om dit type onroerende zaak belasting goed te laten uitzoeken door een accountant of boekhouder die ervaring heeft in de vastgoedsector. In principe geldt dat bij de verkoop van vastgoed een vrijstelling geldt voor de Bruto Toegevoegde Waarde. Behalve voor onroerend goed tot 2 jaar na de eerste ingebruikname. Ook voor bouwgronden geldt een uitzondering op dit gebied. Wanneer u als ondernemer vastgoed aankoopt waar een BTW-tarief voor geldt, kan u als aankoper van het betreffende pand of gebouw de BTW aftrekken, althans als dit belastingpercentage belast gebruikt wordt.

Overdrachtsbelasting
Overdrachtsbelasting is verplicht voor ondernemers in Nederland die onroerend goed aankopen. Deze belasting is ook geldig over rechten op onroerend goed-zaken, bijvoorbeeld erfpachtrecht en aandelen die u bezit in panden of vastgoed. Maar er zijn uitzonderingen. Zo is het belastingtechnisch voordelig om onroerend goed onder te brengen in uw onderneming. In dat soort situaties vervalt de overdrachtsbelasting. En betaalt u al omzetbelasting,dan krijgt u ook vrijstelling van het belastingtarief voor de overdracht.

Belasting panden verhuren
Verhuurt u vastgoed dat in uw bezit is aan derden? Dan geldt ook hiervoor een speciale belasting op de boekwinst, namelijk de belasting panden verhuren. Hierbij mogen kosten die worden gemaakt voor het onderhouden van de betreffende woning of het gebouw, afgetrokken worden van de boekwinst. Een optie is ook om te kiezen voor de zogenoemde belaste verhuur. Dit mag als de huurder van uw vastgoed voor minstens 90 procent BTW-aftrek als voorbelasting kan rekenen.

Andere soorten belastingen bij vastgoedbezit
Wie vastgoed in bezit krijgt, heeft naast bovengenoemde belasting nog vandoen met enkele andere soorten belasting op woningen, panden, grond en/of gebouwen. Maar dit zijn belastingen die reguliere burgers doorgaans ook te betalen hebben. Rioolheffing en reinigingsheffing, watersysteemheffing, grondwaterheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing, te betalen aan het lokale waterschap en/of het Rijk, zijn bekende voorbeelden.
Verder zijn er nog twee bijzondere belastingtarieven waar je als eigenaar van vastgoed mee van doen kunt krijgt, namelijk de zogenoemde precariorechten en de bedrijveninvesteringszonebijdrage die aan gemeenten betaald moet worden. Onder precariorechten wordt een belasting verstaan die gelden voor bijvoorbeeld terrasjes bij cafés of restaurants, maar ook voor uitbouwsels als erkers, serres, luifels, uithangborden bij winkels, pijpleidingen, funderingen, buissystemen in de grond, et cetera. Met bedrijveninvesteringszonebijdrage (BIZ) wordt een belastingbedrag aangeduid voor het verbeteren van gebieden rond jouw bedrijf of vastgoed, samen met andere ondernemingen. Zo worden de kosten van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke ordening van jouw pand of bedrijf in de perken gehouden.

Terug naar blog overzicht