Resultaten laden ...

Boekwaarde

De boekwaarde (ook wel boekhoudkundige waarde genoemd) is de waarde die onder activa op de balans staat. Voor de boekwaarde gebruikt u de rekensom: aanschafwaarde – afschrijvingen. Let wel op dat de boekwaarde op de balans vaak in waarde afwijkt van de werkelijke waarde indien u verkoopt. Dit noemt men realisatiewaarde.