Resultaten laden ...

Benthuizerstraat 60 D

200 m2 horeca te huur in Rotterdam

Kenmerken

Huurprijs € 45.000 /jaar
Functie Horeca
Wijk / Buurt Oude Noorden

ALGEMEEN:
Royaal en gunstig gelegen, unieke horecagelegenheid in het Oude Noorden te Rotterdam.

Het onderhavige pand wordt sinds eind 2009 geëxploiteerd middels de formule “WESTERKAATJE Noord”. De eigenaresse van Westerkaatje heeft e.e.a. eertijds met zorg laten realiseren. Zij is in deze tot verkoop van o.a. haar betreffende huurrechten, goodwill, exploitatiemogelijkheden en inventaris bereid wegens een heroriëntatie van haar bedrijfsactiviteiten. De handelsnaam/-namen, de concepten, het intellectueel eigendom, etc. van Westerkaatje c.s. vallen te allen tijde expliciet buiten de onderhavige verkoop(aanbieding).

De Benthuizerstraat is een veelzijdige straat en alwaar men o.a. Albert Heijn, een apotheek, Bar Benthuis alsmede diverse beautyconcepten en multiculturele ondernemers treft. Op de kruising met de Bergweg wordt momenteel ter plaatse van de oude vestiging van Correct een nieuwbouw appartementencomplex gerealiseerd met ruim 80 appartementen.

In samenspraak met verhuurder is en blijkt verhuurder primair bereid om per de datum van een overdracht met de nieuwe huurder/exploitant een geheel nieuwe huurovereenkomst af te sluiten.

OPPERVLAKTE:
ca. 200 m² begane grond.

KOOP-/OVERNAMESOM:
€ 79.000,--

Alle overige zaken en voorzieningen in het gehuurde zijn van huurder alsmede zijn deze eertijds door en/of vanwege huurder in het gehuurde aangebracht. Huurder verkoopt in deze o.a. de:
- huurrechten;
- exploitatiemogelijkheden;
- eventuele goodwill voor zover van toepassing;
- aanwezige (horeca)voorzieningen en inventaris;

Uitgezonderd in deze zijn de serviezen, bestekken, losse keukengerei en decoratieartikelen alsmede de handelsnaam/-namen, het intellectueel eigendom, het concept en de data ten aanzien van Westerkaatje (Noord) c.s. Voor het overige is het geheel volledig vrij van verplichtingen naar en/of aanspraken van derden alsmede personeel.

Door en/of vanwege huurder/eigenaresse wordt e.e.a. te zijner tijd voor het overige uitsluitend onverkort in de alsdan bevindende staat “as is, where is” verkocht en geleverd.

Westerkaatje B.V. beschikt in deze momenteel o.a. over de navolgende vergunningen:
- exploitatievergunning Categorie 1 voor ca. 120 m²;
- terrasvergunning (overterras) voor ca. 17 m²;
- drank- en horecawet vergunning.

HUURPRIJS:
€ 45.000,-- per jaar, exclusief B.T.W.

HUURTERMIJN:
5 jaar met aansluitende verlengingen van 5 jaar.

VOORSCHOTBIJDRAGE SERVICEKOSTEN:
€ P.M. per jaar, exclusief B.T.W.

Ten behoeve van de navolgende door of vanwege verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
• eventueel nader overeen te komen

HUURBETALING:
Per maand vooruit.

ZEKERHEIDSSTELLING:
Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van minimaal een bruto betalingsverplichting van drie maanden te vermeerderen met B.T.W.

HUURPRIJSHERZIENING:
De huurprijs zal jaarlijks worden herzien - voor het eerst één jaar na huuringangsdatum - op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

OMZETBELASTING:
De huurprijs alsmede de eventuele voorschotbijdrage servicekosten zullen worden belast met omzetbelasting. Uitgangspunt is, dat de huurder het gehuurde gedurende de gehele periode voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties.

MODEL HUUROVEREENKOMST:
Standaard ROZ-Model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW zoals vastgesteld 17 september 2012, de daartoe behorende algemene bepalingen alsmede aangevuld met bepalingen van verhuurder. Het gehuurde zal door en/of vanwege verhuurder uitsluitend als casco worden verhuurd.

VOORBEHOUDEN:
- Definitieve goedkeuring door en/of vanwege verhuurder;
- Definitieve goedkeuring door en/of vanwege huurder/Westerkaatje B.V.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan