Resultaten laden ...

Schieweg 2

500 - 1.000 m2 kantoorruimte te huur in Delft

Kenmerken

Huurprijs € 80 m²/jaar
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Redelijk
Wijk / Buurt Bedrijventerrein Schieweg-Noord
Bedrijventerrein Schieoevers Noord

Algemeen
Het betreft 2 verdieping boven Grando Keukens, gelegen op de Delftse Huis & Tuin & Keukenboulevard Leeuw & Stein nabij het centrum van Delft. De ruimte heeft vrij uitzicht over de Delftse Schie en heeft gratis parkeren direct voor de deur. Op Leeuw & Stein zijn diverse winkelbedrijven gevestigd, waaronder Beter Bed, Roobol, Jysk, Carpet Right, Leen Bakker en Gamma. Tevens is er een vestiging van Basic Fit te vinden.

Vanwege haar ligging op de kop van de Delftse Huis & Tuin & Keukenboulevard Leeuw & Stein heeft het pand een hoge attentiewaarde.

Adres
Schieweg 2 te Delft.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
De ruimte is zowel vanaf de rijkswegen A13 en A-4 (Den Haag – Rotterdam) uitstekend bereikbaar middels de afrit Kruithuisweg / N470. Tevens is het object op zeer korte afstand van het centrum van Delft gelegen.
Vliegveld Rotterdam The Hague Airport is slechts 8 km van onderhavige locatie gelegen.

Openbaar vervoer
Op loopafstand is het NS Station Delft gelegen, met opstapplaatsen voor trein, bus en tram.

Bestemming:
Detailhandel in volumineuze goederen ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus.

Vloeroppervlak
Momenteel is er ca. 1.000 m² voor verhuur beschikbaar, als volgt onderverdeeld:

Eerste verdieping: unit links ca. 500 m²
Tweede verdieping: unit links ca. 500 m²

- In de basement / kelder is beperkt opslagruimte beschikbaar ter grootte van circa 200 m².
- Deelverhuur is mogelijk vanaf ca. 500 m².

Parkeren
Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen op het eigen parkeerterrein beschikbaar. Woonboulevard Leeuw & Stein beschikt totaal over 450 gratis parkeerplaatsen en 150 fietsenstandaards.

Opleveringsniveau
Het opleveringsniveau zal in overleg tussen partijen worden vastgesteld. Momenteel zijn de kantoorvloeren nagenoeg in casco staat en voorzien van:
• Gemeenschappelijke entree;
• Personenlift, trapopgang en noodtrappenhuis;
• Goederenlift
• Pantry per unit;
• Toiletgroepen per unit;
• tussenmeters voor de nutsvoorzieningen per unit;
• CV-installatie;
• Te openen ramen;
• Brandslanghaspels en brandmelders.

Huurprijs kantoorruimte huidige staat
Vanaf € 80,-- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur. Indien niet geopteerd kan worden voor BTW belaste verhuur, zal de huurprijs met een nader te bepalen bedrag worden verhoogd.

Servicekosten
De servicekosten bedragen circa € 30,-- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW en worden in rekening gebracht voor de navolgende services en diensten:
- gasverbruik gemeenschappelijke en eigen ruimten inclusief vastrecht;
- elektraverbruik gemeenschappelijke en eigen ruimten inclusief vastrecht;
- gemeenschappelijke verlichting, daaronder begrepen de kosten van armaturen, buizen en lampen;
- onderhoud brandmeldinstallaties;
- groenonderhoud;
- algemeen technisch onderhoud ( incl. inspectie, keuring en evt. materieel) van de Gemeen-
schappelijke installaties;
- schoonmaakkosten van de algemene ruimte/gemeenschappelijke ruimte, algemene terreinen en
parkeerplaatsen;
- kosten van reinigingsrechten, rioolrechten, milieuheffingen en baatbelasting;
- commerciële kosten: kosten verband houdend met promotie en marketing ten behoeve van het
project;
- andere werkzaamheden en/of diensten ( en het toezicht daarop) die redelijke wijs in het belang van
de huurders zijn;
- beheer en administratie van leveringen en diensten.
- Administratiekosten ad. 5% over het totale bedrag aan leveringen en diensten.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één (01) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

Betalingen
Per kalenderkwartaal vooruit te voldoen.

Huurtermijn
Vijf jaar, vervolgens te verlengen met een periode van 5 jaar. Andere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Opzegtermijn
12 kalendermaanden

Zekerheidstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie (3) maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015 vastgesteld, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Jansen Nadorp Weatherall B.V. een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.