Resultaten laden ...

 Zoekfilters

Bedrijventerrein Cartesiuswegterrein

Provincie: UTRECHT
Gemeente: UTRECHT
Oppervlak: 40,0 hectare
Milieuzone: NEE
Type terrein: Bedrijventerrein
Parkeermogelijkheiden: NEE
Externe bereikbaarheid: A
Spoorverbinding: Wel Spoor
Waterverbinding: Wel vaarwater kade aanwezig Niet in gebruik
Hindercategorie: B