Resultaten laden ...

Burgemeester Reigerstraat 89

165 - 1.123 m2 kantoorruimte te huur in Utrecht

Kenmerken

Huurprijs € 205 m²/jaar
Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Oudwijk

ADRES
Burgemeester Reigerstraat 89 te Utrecht (3581 KP).

ALGEMEEN
De Burgemeester Reigerstraat is een straat in de stad Utrecht, lopend vanaf de Maliebaan, Nachtegaalstraat (waarmee het in het verlengde ligt) tot aan het Wilhelminapark in de buurt Oudwijk. De straat is vernoemd naar de oud-burgemeester Bernardus Reiger die van 1891 t/m 1908 burgemeester was van Utrecht. Oudwijk wordt door de Burgemeester Reigerstraat in tweeën gesplitst: Oudwijk-Noord met als belangrijkste straat de Oudwijkerveldstraat en Oudwijk-Zuid met de Oudwijkerdwarsstraat, welke beide op de Burgemeester Reigerstraat uitkomen.

Het object is gelegen nabij het winkelgebied Centrum-Oost Utrecht bestaande uit 2 straten: de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat die in elkaar overlopen in de wijken Wittevrouwen en Oudwijk. Samen vormen zij de verbinding tussen Utrecht-Oost en het centrum van de stad. De beide straten behoren tot de oudste winkelstraten van Utrecht. Het aardige is, dat zij samen een heel diverse aanbod bieden van winkels en horeca¬gelegen¬heden.

LIGGING C.Q. BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer
De Burgemeester Reigerstraat is gelegen in Utrecht Oost en gemakkelijk bereikbaar via de Waterlinieweg en de Berekuil. Hierdoor zijn rijkswegen A27, A28 en A12 op enkele auto¬minuten bereikbaar.

Openbaar vervoer
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is eveneens goed middels diverse bushalten, wel¬ke op loopafstand zijn gelegen.

OPPERVLAKTE
Voor verhuur is totaal ca. 1.123,55 m² v.v.o. beschikbaar, onderverdeeld in:

Souterrain
Circa 164,71 m² v.v.o., inclusief een aandeel in de gemeenschappelijke ruimten, onderverdeeld in:
• circa 124,42 m² v.v.o. kantoorruimte gelegen in het souterrain (huurdeel 1.1.);
• circa 40,29 m² v.v.o. berging/archief gelegen in het souterrain (huurdeel 1.6);
• circa 10,91 m² v.v.o. berging/archief gelegen in het souterrain (huurdeel 1.5).

Beletage (begane grond)
• circa 9,01 m² v.v.o. berging/archief gelegen op de beletage (huurdeel 2.2);

1e verdieping
• circa 201,45 m² v.v.o. kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping (huurdeel 3.3);

2e verdieping
• circa 411,16 m² v.v.o. kantoorruimte gelegen op de 2e verdieping (huurdeel 4.1);

3e verdieping
• circa 326,31 m² v.v.o. kantoorruimte gelegen op de 3e verdieping (huurdeel 5.1).

Per verdieping te huur. Het object is conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten.

OPLEVERINGSNIVEAU
Algemeen
• representatieve gezamenlijke entree;
• lift (750kg/10pers.);
• centrale trappartij;
• intercom/deuropener;
• brandpreventieve middelen;
• toiletruimte (op tussenbordes);
• mechanische ventilatie;

Kantoorruimte
• systeemplafond v.v. inbouwverlichtingsarmaturen;
• diverse bestaande binnenzonwering;
• diverse dubbele wandcontactdozen (230V);
• horizontale wandkabelgoten v.v. wandcontactdozen en databekabeling;
• radiatoren v.v. thermostaatventielen;
• gedeeltelijk te openen kiepramen v.v. dubbele beglazing;
• zonwering buitenzijde aan de zonzijde/ achterkant (screens);

PARKEREN
Aan de Burgemeester Reigerstraat en in de directe omgeving is betaald parkeren aan de openbare weg. Tegen vergoeding zijn er parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar. Voor de kantoorruimte in het souterrain betreft dit 1 parkeerplaats en voor de kantoorruimte op de begane grond, 1e en 2e verdieping betreft dit 3 parkeerplaatsen.

ENERGIELABEL
C.

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN
Kantoorruimte.

HUURPRIJZEN
• Kantoorruimte 1e, 2e en 3e verdieping € 205,- per m² per jaar;
• Kantoorruimte souterrain € 150,- per m² per jaar;
• Berging € 80,- per m² per jaar;
• Parkeerplaats € 1.500,- per parkeerplaats per jaar

Voornoemde huurprijzen dienen te worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per kwartaal vooruit te voldoen.

SERVICEKOSTEN
€ 40,- per m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per kwartaal vooruit te voldoen, als verrekenbaar voorschot op de kosten van onder andere de volgende leveringen en diensten:
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• elektra;
• schoonmaak algemene ruimten + glasbewassing;
• stedin Netbeheer;
• stadsverwarming;
• service contract lift, incl telefoonlijn lift;
• 5% administratiekosten over hier bovengenoemde punten;

De bovenstaand genoemde leveringen en diensten zijn niet limitatief.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Kortere huurperioden zijn bespreekbaar.

OPZEGTERMIJN
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

AANVAARDING
Per direct.

B.T.W.
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUUROVEREENKOMST
Gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW”.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan